Zarządzanie zespołem w instytucjach kultury. Jak motywować zespół i uczyć się na błędach?

0%

 • Zapraszamy do udziału w szkoleniu "Zarządzanie zespołem w instytucjach kultury. Jak motywować zespół i uczyć się na błędach?", które odbędzie się w dniach 30.09-2.10.2019 roku w Domu Pracy Twórczej w Radziejowicach. 


  Szczegóły dotyczące szkolenia znajdują się na stronie NCK:

  https://nck.pl/szkolenia-i-rozwoj


  Rekrutacja:
  Aby wziąć udział w szkoleniu należy:

  • wypełnić FORMULARZ ZGŁOSZENIA, który dostępny będzie w dniach od 2 sierpnia do 5 września 2019
  • w przypadku osób delegowanych przez pracodawcę: przesłać skan podpisanego OŚWIADCZENIA na adres agrudzinska@nck.pl do 5 września 2019 roku. Oryginał oświadczenia należy przesłać na adres NCK (Barbabra Michalczyk, ul. Płocka 13, 01-231 Warszawa) po zakwalifikowaniu się na szkolenie. Bez skanu oświadczenia zgłoszenie uznajemy za niekompletne i nieważne.

  Informujemy, że w przypadku dużej liczby chętnych:
  - pierwszeństwo będą mieli pracownicy domów i centrów kultury,
  - NCK będzie prosił instytucje o oddelegowanie jednego pracownika,
  - dodatkowym kryterium naboru będzie kolejność zgłoszeń (data wypełnienia ankiety).

   

   

   

  Rekrutacja trwa od 2 sierpnia do 5 września 2019 roku.

   

   

 • 1. Dane kontaktowe

 • 2. Dane kontaktowe: e-mail *

  Proszę podać email w formacie np. jan.kowalski@email.com
 • 3. Dane kontaktowe - województwo *

 • 4. Gdzie prowadzi Pan/i działania animacyjne? Prosimy podać nazwę miejscowości i szacunkową ilość mieszkańców. *

  W przypadku działania w strukturach organizacji/instytucji prosimy podać jej siedzibę, w przypadku samodzielnych projektów jedno, główne wybrane miejsce ich realizacji.
 • 5. Adres korespondencyjny (dane do wystawienia faktury, wysłania paragonu i zaświadczenia o odbyciu szkolenia)

  Prosimy o podanie adresu korespondencyjnego, na który prześlemy zaświadczenie o udziale w szkoleniu oraz paragon lub fakturę.
 • 6. Kto pokrywa koszty uczestnictwa w szkoleniu? *

  Odpowiedź na to pytanie służy określeniu sposobu rozliczenia.
  Można udzielić jednej odpowiedzi.
Ładowanie
Ładowanie...